DUKANE IAS // Ultrazvukové svařování plastů // Ultrazvuková svářečka - IQ Servo


 

Digitální prvky

 • Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů zdroje energie umožňuje unikátní konfigurovatelnost včetně budoucího upgradu a řešení nových požadavků. Zařízení pracuje na bázi digitální frekvenční syntézy.
 • Špičkové rychlosti přenosu dat 0,5 ms je dosaženo díky progresivní vícejádrové architektuře. Vyšší přesnost a opakovatelnost svarů.
 • Digitální technologie Digi-Trac automaticky sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje frekvenci výstupního signálu, aby odpovídala rezonanci akustické soustavy (sonotrody, boosteru a měniče). Korekce se provádí pro každý svařovací cyklus, čímž zcela eliminuje potřebu ručního ladění generátoru.
 • Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s indikátorem stavu, který usnadňuje řešení případných problémů. Hranice výkonového přetížení je založena na efektivní hodnotě výstupního výkonu.
 • Regulace napájecího napětí kompenzuje kolísání síťového napětí a zajišťuje jeho konstantní amplitudu.
 • Kompenzace teplotního posuvu umožňuje bezproblémovou činnost akustické soustavy, protože automaticky kompenzuje teplotní změny.
 • Patentovaná modulace šířky impulsu zaručuje efektivnější využití výkonu a současně podstatně méně zatěžuje elektrické a akustické součásti - výsledkem je vysoký výkon, spolehlivost a prodloužená životnost zařízení.
 • Algoritmus lineárního plynulého rozběhu zajišťuje spouštění akustické soustavy na provozní amplitudu hladce, s minimálním počátečním nárazem a tudíž minimálním namáháním soustavy a generátoru.
 • Regulace zátěže automaticky udržuje konstantní amplitudu ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon. Úroveň výstupní amplitudy ultrazvuku je udržována v toleranci 1% pro zajištění konzistentního procesu svařování a zkrácení svařovacího cyklu.

 graph capability


Způsobilost procesu (Cpk) – Nezávislá studie srovnávající konkurenční špičkové pneumatické svářečky s řadou Dukane iQ Servo. Výsledky zaznamenaly vysoký nárůst indexu způsobilosti procesu (Cpk), čímž potvrdily, že iQ Servo poskytuje svařovací proces vynikající kvality.

 

 

Dukane_pdf
Datový List 
Dokumentace k iQ ES Servo

Stáhněte si zde
 

Select system :

Automated SystemPress SystemHand Probe System

Ultrazvukový lis se servosystémem

Dostupné frekvence

15 kHz20 kHz30 kHz40 kHz50 kHz

Potřebujete-li údaje týkající se frekvencí, obraťte se na nás

 

 

Řada Dukane iQ představuje technologicky nejdokonalejší ovládání ultrazvukového svařování. Patentovaný plně digitálně řízený generátor a mimořádně silný přítlak spolu s uživatelským rozhraním iQ Explorer znamenají mimořádnou přesnost a snadné používání. Generátory používají novou víceprocesorovou technologii, která umožňuje provoz s pracovním cyklem 0,5 msec.

 

Intuitivní grafické menu rozhraní iQ Explorer na dotykové obrazovce obsahuje i jednu stránku nastavení, která usnadňuje učení a programování sváření. Data pro sváření a grafy lze ukládat s využitím síťového připojení Ethernet, bezdrátové sítě nebo několika rozhraní USB. Pro diagnostiku svařování a konzistentnost procesů je k dispozici více než 25 programovatelných horních a dolních limitů procesu včetně referenčních logických grafů svařování.

 

mini-servo-truster

A:Lis iQ Servo,B:Lis iQ Servo Mini,C:Volitelné kompaktní přítlačné zařízení / ovladač, 1:Zajišťovací sloup, 2: Pevná ocelová základna, 3: Panel z nerezavějící oceli.


Vlastnosti přítlaku iQ

 • Lineární servo ovladač s integrovaným mechanismem válcového šroubu.
 • Zdvih 127 mm při 20 kHz, 89 mm při 30/40/50 kHz s elektronicky se nastavitelným mechanickým dorazem. Nastavitelný v krocích po 0,025 mm.
 • Koncový spínač vrcholu zdvihu pro použití v automatizovaných linkách.
 • Kompaktní montážní systém s jednoduchým lineárním kuličkovým uložením nabízí přesné polohování, plynulý pohyb s minimálním třením.
 • Kodér lineární dráhy s rozlišením 1 μm.
 • Přítlačná síla 20 kHz 2 500 N, 40/30/50 kHz 660 N, 15 kHz 5 300 N (Super 20)
 • Programovatelná spouštěcí síla s rozlišením 4,45 N (ve verzi 20 kHz). Ideální pro přesné spojování drobných dílů.
 • Programovatelná parkovací poloha umožňuje zkrátit délku cyklu a optimalizovat nastavení.
 • Ergonomicky řešené spínače základny a cyklu snižují únavu obsluhy.
 • Indikátory stavu v základně pro výkon, pracovní cyklus a zrušení operace sdělují přehledným způsobem stav stroje.
 • Nouzový zastavovací vypínač s nutností natočení pro obnovení funkce odpovídá mezinárodním bezpečnostním standardům.
 • Mimořádně tuhý suport eliminující odchylky napomáhá při dosažení vynikající konzistence svarů. Páka sloupku s plynovým tlumičem napomáhají snadnému nastavení. Sloupek lze uzamknout, čímž je vyloučena neoprávněná manipulace. K dispozici jsou rovněž válcové sloupky.

Mechanické vlastnosti

 • Tunel průchozího chlazení (Flow through cooling) společně s chladičem a termostaticky řízeným ventilátorem snižuje strmost změn teploty, minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje životnost součástek.
 • Sériové konfigurační rozhraní RS232 se používá při provozním upgradu softwaru, odstraňování závad a rozšířené konfiguraci hardwaru pomocí iQ konfigurátoru.
 • Standardem je rozšířený vstup/výstup disponující výstupním konektorem s 25 vývody a vstupním konektorem s 15 vývody, jejichž funkce je konfigurovatelná na uživatelské úrovni z nabídky.
 • Jedinečný patentovaný modulární design hardwaru se skládá ze základní desky s rozhraním pro další interní součásti. Tím se snižuje počet interních kabelových spojů, zvyšuje se spolehlivost a provozuschopnost.
 • Na zadním panelu jsou k dispozici rozšiřující konektory, které lze využít pro cenově dostupná zákaznická řešení a pro zákaznické konfigurace OEM výrobců.