DUKANE IAS // Ultrazvukové svařování plastů // Ultrazvuková svářečka - iQ LE

 

 

Digitální prvky

 • Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů zdroje energie umožňuje unikátní konfigurovatelnost včetně budoucího upgradu a řešení nových požadavků. Zařízení pracuje na bázi digitální frekvenční syntézy.
 • Špičkové rychlosti přenosu dat 0,5 ms je dosaženo díky progresivní vícejádrové architektuře. Vyšší přesnost a opakovatelnost svarů.
 • Digitální technologie Digi-Trac automaticky sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje frekvenci výstupního signálu, aby odpovídala rezonanci akustické soustavy (sonotrody, boosteru a měniče). Korekce se provádí pro každý svařovací cyklus, čímž zcela eliminuje potřebu ručního ladění generátoru.
 • Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s indikátorem stavu, který usnadňuje řešení případných problémů. Hranice výkonového přetížení je založena na efektivní hodnotě výstupního výkonu.
 • Regulace napájecího napětí kompenzuje kolísání síťového napětí a zajišťuje jeho konstantní amplitudu.
 • Kompenzace teplotního posuvu umožňuje bezproblémovou činnost akustické soustavy, protože automaticky kompenzuje teplotní změny.
 • Patentovaná modulace šířky impulsu zaručuje efektivnější využití výkonu a současně podstatně méně zatěžuje elektrické a akustické součásti - výsledkem je vysoký výkon, spolehlivost a prodloužená životnost zařízení.
 • Algoritmus lineárního plynulého rozběhu zajišťuje spouštění akustické soustavy na provozní amplitudu hladce, s minimálním počátečním nárazem a tudíž minimálním namáháním soustavy a generátoru.
 • Regulace zátěže automaticky udržuje konstantní amplitudu ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon. Úroveň výstupní amplitudy ultrazvuku je udržována v toleranci 1% pro zajištění konzistentního procesu svařování a zkrácení svařovacího cyklu.
Dukane_pdf
Datový list  (Eng)
Kompletní dokumentace k systému iQ LE

Stáhněte zde

 

 

Mechanické vlastnosti

 • Režim svařování podle vzdálenosti - sleduje se změna vzdálenosti, aby bylo zajištěno, že se na obou součástech roztaví stejné množství materiálu a spoj byl konzistentní.
 • Režim svařování podle polohy - kontroluje se konečná výška součásti kvůli dosažení shodných sestav.
 • Všechny parametry vzdáleností (vzdálenosti zdvihu dolů, zpoždění spuštění, svařování, přidržení, absolutního svařování, celkového svařování a celkového zdvihu) jsou sledovány z hlediska horního a dolního limitu, a tím se kontroluje kvalita a konzistence svarů.
 • Vysoce kvalitní lineární kodér s rozlišením jednoho mikrometru pro excelentní přesnost a opakovatelnost.
Napájecí a energetický modul
 • Režim svařování podle energie dodává do procesu specifické množství energie, čímž zlepšuje řízení procesu.
 • Sledují se všechny parametry výkonu a energie s horními a dolními limity, aby se detekovaly vadné a podezřelé součásti.
 

Select system :

Automated SystemPress SystemHand Probe System

40 kHz

Ultrazvukový
pneumatický lis LE

Dostupné frekvence

15 kHz20 kHz30 kHz40 kHz50 kHz

Potřebujete-li údaje týkající se frekvencí, obraťte se na nás

 

 

Ultrazvukové svařovací systémy Dukane řady iQ LE jsou stroje základní úrovně určené pro aplikace vyžadující výrazně menší množství dokumentace k procesu, ale jsou přesto postaveny na robustní a přesné mechanické platformě jako naše plně vybavené stroje. Dodávají se s frekvencí 20 kHz nebo 15 kHz a výkony v rozsahu od 1 200 do 4 800 W. Dva hlavní modely pracují buď s řízením podle času a energie nebo s řízení, podle času, energie a vzdálenosti. Lis LE je sice stroj základní úrovně, avšak pokročilé funkce jako limity procesu, vzorkovací rychlost 5 ms, samostatné tlaky svařování a přidržení, a paměť několika nastavení se zamykáním čelního panelu jsou standardní výbavou všech modelů řady LE.


Řada Dukane iQ představuje technologicky nejdokonalejší ovládání ultrazvukového svařování. Patentovaný plně digitálně řízený generátor a mimořádně silný přítlak spolu s uživatelským rozhraním iQ Explorer znamenají mimořádnou přesnost a snadné používání. Generátory používají novou víceprocesorovou technologii, která umožňuje provoz s pracovním cyklem 0,5 msec.


Intuitivní grafické menu rozhraní iQ Explorer na dotykové obrazovce obsahuje i jednu stránku nastavení, která usnadňuje učení a programování sváření. Data pro sváření a grafy lze ukládat s využitím síťového připojení Ethernet, bezdrátové sítě nebo několika rozhraní USB. Pro diagnostiku svařování a konzistentnost procesů je k dispozici více než 25 programovatelných horních a dolních limitů procesu včetně referenčních logických grafů svařování.

 

Vlastnosti přítlaku iQ

 • Odolná konstrukce používající komponenty nejvyšší kvality zajišťuje vynikající výkonnost, přesnost a spolehlivost.
 • Kompaktní montážní systém s jednokolejnicovým lineárním kuličkovým kluzným vedením poskytuje přesné nastavování polohy, stabilní pohyb a nulový třecí odpor. Provedení se dvěma tlakovými úrovněmi zvyšuje upínací sílu, čímž zlepšuje tavení během svařovacího cyklu nebo umožňuje získání pevnějšího spoje během přidržovacího cyklu. K dispozici je také volitelné hydraulické provedení s nízkou rychlostí, které umožňuje přesné, reprodukovatelné řízení dráhy pohybu trnu během svařovacího cyklu.
 • Zdvih 178 mm s mechanickou dolní zarážkou nastavitelnou v krocích po 0,025 mm (0,001").
 • Koncový spínač vrcholu zdvihu pro použití v automatizovaných linkách
 • Všechny ovládací prvky jsou přístupné na přední straně stroje a usnadňují tak nastavování a provoz.
 • Snadno užitelné indikátory polohy na čelním panelu s univerzálními ikonami okamžitě zobrazují nastavení polohy a dolního dorazu a volitelně spínače pomalé rychlosti, předběžné spuštění a konce sváření
 • Chromovaný sloupek a titanový zesilovač jsou součástí standardního vybavení
 • Volitelný lineární kodér s vnitřním uchycením šetří místo v aplikacích s více hlavami a v automatických linkách
 • Dostupnost pneumatického ovládání na dálku nabízí zvýšenou flexibilitu při integraci do systému
 • Pojistka přívodu vzduchu podle OSHA je součástí standardního vybavení
 • Ergonomicky řešené spínače základny a cyklu snižují únavu obsluhy
 • Indikátory stavu v základně pro výkon, pracovní cyklus a přerušení komunikace přehledně sdělují stav stroje
 • Spínač nouzového zastavení s nutností natočení pro obnovení funkce odpovídá mezinárodním bezpečnostním standardům
 • Provedení lisu/přítlačného zařízení zvyšuje flexibilitu a rozšířitelnost stroje a snižuje tak nutné investice do zařízení.
 • Mimořádně tuhý suport eliminující odchylky napomáhá při dosažení vynikající konzistence svarů. Páka sloupku s plynovým tlumičem napomáhají snadnému nastavení.
 • Sloupek lze uzamknout, čímž je vyloučena neoprávněná manipulace.
 • K dispozici jsou rovněž sloupky ve standardním provedení.