DUKANE IAS // Ultrazvukové svařování plastů // Ultrazvuková svářečka - iQ Auto Plus

 

Digitální prvky

 • Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů zdroje energie umožňuje dosažení jedinečné konfigurovatelnosti včetně budoucího upgradu. Zařízení pracuje na bázi digitální frekvenční syntézy.
 • Špičková rychlost sběru dat činící 0,5 ms je dosažena díky vyspělé vícejádrové architektuře a poskytuje zvýšenou přesnost i reprodukovatelnost svarů.
 • Integrované porty EtherNet/IP, USB, RS232 umožňují dosažení vyšší flexibility při dálkovém sběru dat a při sestavování řídicích protokolů procesů
 • Tříúrovňový systém bezpečného náběhu výkonu
  1) ochrana proti napěťovému nárazu při zapnutí,
  2) kontrolní monitor systému,
  3) konfigurace plug and play s vlastním identifikátorem.
 • Digitální odlaďovací technologie Digi-Trac automaticky sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje výstupní frekvenci, aby odpovídala akustické soustavě (trn, zesilovač, měnič). Tato funkce se aktivuje pro každý svařovací cyklus, takže odpadá nutnost ručního dolaďování generátoru.
 • Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s podrobným popisem chyby, který usnadňuje řešení případných problémů. Hranice výkonového přetížení je založena na efektivní hodnotě výstupního výkonu.
 • Line and Load Amplitude RegulationRegulace amplitudy napájení a zatížení automaticky udržuje konstantní amplitudu ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon. Prostřednictvím řízení amplitudy v uzavřené smyčce udržuje regulace amplitudy amplitudu výstupu nezávisle na výkyvech napájecího napětí a zatížení výstupu. Udržování v toleranci 1 % zajišťuje konzistenci procesu svařování a kratší doby cyklu.
 • Vysoká rychlost pracovního cyklu– Jednotky dokáží snadno dosáhnout pracovní rychlosti činící 225 svarů za minutu. Tato pracovní rychlost je závislá na konkrétním postupu a na požadavcích kladených na způsob řízení.

 

 

Dukane_pdf
 

Select system :

40 kHz

Auto Plus

Dostupné frekvence

Potřebujete-li údaje týkající se frekvencí, obraťte se na nás

 

 

Ultrazvukový generátor iQ Auto 600 W / 40 kHz je speciálně určený k vestavbě do strojních zařízení. Tento robustní ultrazvukový generátor zajišťuje napájení několika připojených konvertorů Dukane po mnoho let bezchybného provozu. Zdroj energie, který je uzpůsoben pro automatizované ultrazvukové jednotky řady iQ, lze použít jako samostatný generátor nebo ji lze připojit k modulu Dukane Multi-Point Controller (MPC) k aplikaci při provádění svarových spojů.

 

Volitelná provedení

 • Sériové ovládání PLC pomocí funkce iQ LinQ s možností programování.
 • Sada externího chlazení pro aplikace s vysokým provozním zatížením.

Funkce systému

 • Digitální ultrazvukový generátor 600 W / 40 kHz.
 • Montáž do řídicí skříně nebo ovládacího panelu. Instalace do řídicí skříně. Nevyžaduje speciální montážní úchyty.
 • Jediný připojovací bod nevyžaduje nákladné propojovací kabely.
 • Příprava pro jediný připojovací bod nebo pro vícebodovou řídicí jednotku MPC.Flexibilita při použití provedení s jedinou sondou nebo s přímým připojením k patentované jednotce MPC (vícebodová řídicí jednotka) Dukane.
 • Digitální adresování pro volbu sonotrody je součástí standardního provedení
 • Sběrnice s možností rychlého odpojení. Snadné a rychlé připojování resp. odpojování zvyšuje operativnost.
 • Kovový kryt a filtrace rušivého vyzařování. Eliminace rušivých emisí.
 • Výstup analogového napájení. Umožňuje monitorovat napájení a odběr energie při svařování v uzavřeném okruhu pomocí zákaznických systémů.
 • Chybový stavový výstup. Chybový stav přetížení výstupu oddělený od ostatních chyb systému.
 • Různé možnosti montáže. Možnost instalace do skříní i do tenkých panelů.