DUKANE IAS // Ultrazvukové svařování plastů // Rotační svářečky

 

Volitelná provedení

 • Snadné upínání svařovaného dílu do přípravku pomocí podtlakového systému.
 • K dispozici v provedení bez základny nebo bez základny a sloupu pro integraci do automatické linky
 • Souprava pneumatického otočného stolku s dvojicí montážních míst dovoluje ukládat jednu součást do lože 305 mm x 356 mm (12 x 14 palců), zatímco druhá je pod rotační hlavou, čímž zvyšuje produktivitu
Dukane_pdf
Datový list - Rotační Svářečka
Kompletní dokumentace
Soubor PDF

 

 

 

Dual Servo

Rotační svářečka s dvojitým servopohonem

Dual_Servo_Spin_Logo

 

 

 

Co je rotační svařování?

Proces rotačního svařování využívá teplo vytvářené rotačním třením v oblasti spojovací linie ke svařování termoplastických dílů s rotačně symetrickými spoji. Rotační svářečka vyvíjí axiálně působící tlak při současném otáčení jednoho dílu vůči jeho nepohyblivému protějšku, přičemž při takto vznikajícím tření se vyvíjí teplo, které oba díly taví a tím spojuje. 
 

 

Funkce systému

 • Rozměrný barevný dotykový displej s intuitivní strukturou nabídek
 • Vysoce přesný servopohon vřetene s přesností orientace +/- 0,1 stupně
 • Vertikální servoovladač s přesností nastavení polohy +/-0,001 palce (+/- 0,03 mm)
 • Spouštění podle vertikální polohy nebo točivého momentu
 • Programovatelné metody svařování zahrnují svařování podle času, rotace, deformační vzdálenosti s orientací, absolutní vzdálenosti s orientací, energie a špičkového točivého momentu.
 • Funkce prováděné po vlastním svařování zahrnují přidržení podle času, přidržení podle deformační vzdálenosti, přidržení podle pevné polohy a přidržení při konstantním přítlaku.
 • Až 11 nezávislých programovatelných parametrů pro spodní a vrchní limity součástí umožňuje velmi přesné řízení procesu
 • Přídavné režimy: automatické vyzvednutí součásti, nastavení orientace před rotací, svařování při konstantním momentu
 • Mechanický doraz ovládaný motorem
 • Parametry nastavení chráněné heslem
 • Integrovaná paměť pro konfigurační soubory až 8 součástí
 • Výstup dat svařování do počítače pomocí rozhraní RS-232
 • Velmi tuhá obdélníková konstrukce sloupku, jehož vychýlení je zanedbatelné
 • Zdvih až 127 mm pro všestrannější použití a jednodušší vkládání i vyjímání součástí
 • Optické dotykové spínače aktivace cyklu snižují únavu obsluhujícího personálu
 • Ergonomická základna s indikátory stavu
 • Integrovaná konstrukce omezuje počet nutných kabelů a zmenšuje půdorys
 • Konektor pro komunikaci s vlastním automatizovaným strojním vybavením
 • Plná dvouletá záruka na díly a zpracování v Severní Americe (informace o zárukách poskytovaných mimo Severní Ameriku vám poskytne příslušná kancelář společnosti Dukane)
 • Certifikace CE a NAFTA