DUKANE IAS // Ultrazvukové svařování plastů // o DUKANE

Kdo jsme

Společnost Dukane je globální výrobce a dodavatel široké a různorodé řady vyspělých technologických produktů. Organizační struktura společnosti Dukane, která je již více než 80 roků soukromě vlastněná, zahrnuje tři divize, které poskytují různé produkty, jimž jsou audiovizuální prezentační systémy a ultrazvukové tepelné a frikční montážní systémy. Hlavní výrobní a distribuční objekty společnosti Dukane se nacházejí v St. Charles, což je západní předměstí města Chicago ve státě Illinois.

 

Naše produkty a technologie

Společnost konstruuje, vyrábí a dodává vyspělá řešení pro technologii svařování plastů, která se používají ve výrobních provozech ve všech hlavních průmyslových regionech světa. Kromě toho vyvíjí a aplikuje svoji vysoce výkonnou ultrazvukovou technologii i v kombinaci s dalšími průmyslovými postupy, jakými jsou například řezání lepkavých a abrazivních materiálů, svařování kovových komponent, třídění proséváním a zpracování tekutin. Divize sídlí v St. Charles ve státě Illinois, avšak její další pobočky se nacházejí v Evropě a v Číně a její prodejní a servisní zástupci, kteří jsou vyškoleni ve výrobním závodě, působí v hlavních průmyslových regionech celého světa.

 

Obchodní názvy: : iQ, iQ LinQ, iQ Explorer, iQ Servo, iQ Dual Servo, iPosition, Melt Match, Dynamic Velocity Melt Initiation (DVMI), Dynamic Process Controller (DPC), IPC, UltraCom

 

Náš závazek vůči vám

Považujeme za svoji povinnost poskytovat technicky vyspělá, spolehlivá a vhodně uzpůsobená řešení odběratelům na všech trzích, které obsluhujeme. Snažíme se budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky i dodavateli, které jsou založeny na vzájemné důvěře. Proto si za všech okolností počínáme poctivě, upřímně a transparentně. Stanovujeme si náročné cíle a povzbuzujeme své zaměstnance k tomu, aby trvale zdokonalovali své dovednosti a zlepšovali naše produkty i služby a tím zajišťovali růst produktivity našich zákazníků, kterým spolupráce se společností Dukane přináší trvalý prospěch. Budeme s vámi jednat takovým způsobem, jaký sami očekáváme od druhých.

   

DUKANE IAS

O naší společnosti

 

Dukane, Prague

Dukane USA

 

Rok založení: 1922
Vlastnictví: Soukromě vlastněná společnost
Ústředí společnosti: St. Charles, Illinois, USA
Počet zaměstnanců: 225
Finanční ukazatele Roční tržby 40 mil. USD
Hodnocení úvěrové důvěryhodnosti: Dun & Bradstreet - 4A3
Certifikace: ISO9001